భారీగా పెరిగిన పసిడి ధర-వాణిజ్యం

భారీగా పెరిగిన పసిడి ధర-వాణిజ్యం

* బంగారం ధర రోజు రోజుకి పైకి పరిగెడుతుంది. పసిడి రేటు క్రమ క్రమంగా పైకి కదులుతోంది. బంగారం ధర నేడు కూడా పరుగులు పెట్టింది. బంగారం ధర పెరగడం ఇది వరుసగా

Read More