మహమ్మారి బారిన మార్జాలాలు

మహమ్మారి బారిన మార్జాలాలు

పిల్లులు కూడా కొవిడ్‌ బారిన పడుతున్నట్టు తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది! మహమ్మారి తొలిసారిగా వెలుగుచూసిన వుహాన్‌లోని మార్జాలాలకు హువాజాంగ్‌ వ్యవసాయ విశ్వవి

Read More