నాణ్యమైన ఐలైనర్ వాడండి…లేదంటే…

నాణ్యమైన ఐలైనర్ వాడండి…లేదంటే…

మేకప్‌ ముఖాన్ని మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దుతుంది. అయితే కళ్లకు పెట్టుకునే ఐలైనర్‌ మేకప్‌లో కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. ఐలైనర్‌ కాస్త అటూ ఇటూ అయినా మేకప్‌ మొత

Read More