విద్యార్థులపై కుంగుబాటు కాటు వేసిన కరోనా

విద్యార్థులపై కుంగుబాటు కాటు వేసిన కరోనా

కరోనా మూలంగా తలెత్తిన సంక్షోభం, లాక్‌డాన్‌ మూలంగా కాలేజీ విద్యార్థుల మానసిక అరోగ్యంపైనే అందరికంటే ఎక్కువగా. ప్రభావం పడిందని. ఓ సర్వే తేల్చింది. ఆన్

Read More