రోజుకు 60వేల మేకలు తింటున్న తెలంగాణా ప్రజలు

రోజుకు 60వేల మేకలు తింటున్న తెలంగాణా ప్రజలు

*కరోనా కాలంలో రోగ నిరోధకశక్తి కోసం వినియోగం *రోజుకు 60 వేలకు పైగా తెగుతున్న గొర్రెలు, మేకలు *ఆరు నెలల్లోనే 6.14 లక్షల టన్నుల మాంసం విక్రయం *2019-20

Read More