తెరాస ఎంపీకి 6నెలల జైలు-నేరవార్తలు

తెరాస ఎంపీకి 6నెలల జైలు-నేరవార్తలు

* తెరాస ఎంపీకి 6 నెలల జైలు శిక్ష.మహబూబాబాద్ ఎంపీ మాలోత్ కవితకు 6 నెలల జైలు శిక్ష.ఎంపీ కవితకు 6 నెలల జైలు శిక్ష, రూ.10వేలు జరిమానా విధించిన ప్రజా ప్రతి

Read More