డల్లాస్ తానా పాఠశాల విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం

డల్లాస్ తానా పాఠశాల విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం(తానా) ఆధ్వర్యంలో ప్రవాస చిన్నారులకు తెలుగు భాష నేర్పించే "పాఠశాల" కార్యక్రమ 2021 విద్యా సంవత్సరాన్ని డల్లాస్‌లో ప్రారంభించార

Read More