డల్లాస్ పేద విద్యార్థులకు బ్యాగులు అందించిన తానా

డల్లాస్ పేద విద్యార్థులకు బ్యాగులు అందించిన తానా

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) డల్లాస్ విభాగ ఆధ్వర్యంలో Hurst-Euless-Bedford Independent పాఠాశాలల్లోని పేద విద్యార్థులకు బ్యాగులు అందజేశారు. డల్లాస్

Read More