ఏపీలో నేటి నుండి బార్లు ఓపెన్

ఏపీలో నేటి నుండి బార్లు ఓపెన్

ప్రస్తుతం ఉన్న బార్ల లైసెన్సులను కొనసాగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు..840 లైసెన్సులనూ కొనసాగించాలని నిర్ణయించిన అబ్కారీ శాఖ. 2021 జూన్ 30 వరకు బార్లన

Read More