హరీష్…ఆ ఎన్నికల్లో సీఎం కావాలని డబ్బులు పంచాడు

హరీష్…ఆ ఎన్నికల్లో సీఎం కావాలని డబ్బులు పంచాడు

‘‘హరీశ్‌.. సీఎం వద్ద నువ్వొక రబ్బరు స్టాంపువి. నీకు స్వేచ్ఛ ఉందా? పైగా నీకు నిజాయతీ కూడా లేదు. ఒకవేళ ఉంటే 2004లో అఫిడవిట్‌లో తెలియజేసిన నా ఆస్తులపై..

Read More