న్యూయార్క్ చేరుకున్న వెంకయ్యనాయుడు

న్యూయార్క్ చేరుకున్న వెంకయ్యనాయుడు

మాజీ ఉప-రాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు తానా సభల్లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనే నిమిత్తం న్యూయార్క్ చేరుకున్నారు. ఆయనకు విమానాశ్రయం వద్ద తానా ప్రతినిధుల

Read More