అందుకే ఫేస్‌బుక్ ఆగిపోయింది

అందుకే ఫేస్‌బుక్ ఆగిపోయింది

ఫేస్‌బుక్‌ దానికి చెందిన ఇతర సామాజిక మాధ్యమాలు కొన్ని గంటలు పని చెయ్యకపోవడానికి నిర్వహణ సమస్యలే కారణమని ఆ సంస్థ వెల్లడించింది. ఫేస్‌బుక్, వాట్సాప్, ఇన

Read More