అంతర్జాలానికి కళ్లెం వేయాలనే వాదనను బలపర్చింది

అంతర్జాలానికి కళ్లెం వేయాలనే వాదనను బలపర్చింది

ప్రభుత్వాలు అంతర్జాలాన్ని నియంత్రించే విషయంలో మరింత చురుగ్గా ఉండాలని ఫేస్‌బుక్‌ సీఈవో మార్క్‌ జుకర్‌బర్గ్‌ వెల్లడించారు. యూరోపియన్‌ దేశాల్లో ఉన్న నిబ

Read More