గుంటూరులో పాస్టర్ల ఫ్యాక్షన్. నల్గొండలో నకిలీబాబా-నేరవార్తలు

గుంటూరులో పాస్టర్ల ఫ్యాక్షన్. నల్గొండలో నకిలీబాబా-నేరవార్తలు

* నల్గొండ జిల్లా...* బాబా అవతారమెత్తిన సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్....* పీఏ పల్లి (మం)అజమాపురంలో పది ఎకరాల స్థలంలో ఆశ్రమం...* కొంతకాలంగా ఆశ్రమంలో అసాంఘిక కార్

Read More