మధుమేహాన్ని అదుపుచేసే హిమాలయ మొక్క…ఫరాన్

మధుమేహాన్ని అదుపుచేసే హిమాలయ మొక్క…ఫరాన్

మీకు ఆయుర్వేదంలో వాడే ఔషధాల్లో ఎన్ని తెలుసు. బహుశా ఫరాన్ తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. దాని ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాం. **హిమం (మంచు)ను కలిగివున్న ఆలయాలుగా మన

Read More