ఫార్మింగ్టన్ ఫేక్ యూనివర్శిటీ కేసులో తీర్పు-ఆరుగురు తెలుగువారికి శిక్ష ఖరారు

ఫార్మింగ్టన్ ఫేక్ యూనివర్శిటీ కేసులో తీర్పు-ఆరుగురు తెలుగువారికి శిక్ష ఖరారు

ఈ ఏడాది జనవరిలో అమెరికన్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు మఫ్టీలో మిషిగన్ రాష్ట్రంలోని ఫార్మింగ్టన్‌లో నెలకొల్పిన నకిలీ విశ్వవిద్యాలయ బాగోతాన్ని, అందులో విద్యార

Read More