తెలంగాణ పట్టణ మహిళల్లో ఊబకాయం

తెలంగాణ పట్టణ మహిళల్లో ఊబకాయం

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పట్టణ మహిళలు అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఆరోగ్య గణాంకాల విభాగం రూ

Read More