ఉపాధి లేక వ్యభిచారంలోకి దిగిన జూనియర్ ఆర్టిస్టులు

ఉపాధి లేక వ్యభిచారంలోకి దిగిన జూనియర్ ఆర్టిస్టులు

కరోనా లాక్డౌన్‌తో ఎక్కడి షూటింగులు అక్కడే బంద్ అయిపోయాయి. దీంతో చాలా మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు పూటగడవడం కోసం ఇతర ఆదాయా మార్గాలను వెతుక్కుంటున్నారు. ఈ క

Read More