ఆచూకీ దొరకని వందల కోట్ల ఫైటర్ జెట్-తాజావార్తలు

ఆచూకీ దొరకని వందల కోట్ల ఫైటర్ జెట్-తాజావార్తలు

* అమెరికా(USA)లో వందల కోట్ల విలువైన ఫైటర్‌ జెట్ మిస్‌(F-35 Fighter Jet) అయ్యింది. దాని జాడ కనిపిస్తే చెప్పాలంటూ మిలిటరీ అధికారులు ప్రజలను అభ్యర్థించార

Read More