కఫాన్ని బయటకు పంపించే వాము

కఫాన్ని బయటకు పంపించే వాము

వాములో విరివిగా లభించే పీచు, ఖనిజ లవణాలు, విటమిన్లు, ఫైటో కెమికల్స్‌, యాంటీ ఆక్సి డెంట్ల వల్ల వ్యాధి నిరోధకత పెరగటంతో పాటు కుంటుబడిన జీవ క్రియలు వేగాన

Read More