ఫిన్లాండ్ తెలుగు సంఘం దసరా-బతుకమ్మ

ఫిన్లాండ్ తెలుగు సంఘం దసరా-బతుకమ్మ

ఫిన్లాండ్ తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం నాడు ఫిన్‌లాండ్లో దసరా, బతుకుమ్మ పండుగలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఫిన్లండ్ లోని అన్ని ప్రాంతాల

Read More