రాందేవ్‌బాబాపై FIR

రాందేవ్‌బాబాపై FIR

పతంజలి 'కరోనా ఔషధం'పై రంగంలోకి పోలీసులు... రామ్ దేవ్ బాబా సహా ఐదుగురిపై ఎఫ్ఐఆర్! తాను స్వయంగా దగ్గరుండి కరోనాకు ఔషధాన్ని కనుగొన్నామంటూ గర్వంగా ప్రక

Read More