కోవిద్ రోగులకు మరో హెచ్చరిక

కోవిద్ రోగులకు మరో హెచ్చరిక

కొవిడ్‌-19 బాధితులు ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్ఛార్జి అయ్యాక మొదటి పది రోజుల్లో ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు. ఫలితంగా ఆసుపత్రిలో తిరిగి చే

Read More