నియమ నిబంధనలు తుంగలో తొక్కిన స్వర్ణ ప్యాలెస్

నియమ నిబంధనలు తుంగలో తొక్కిన స్వర్ణ ప్యాలెస్

స్వర్ణప్యాలెస్‌ అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై విచారణ కమిటి ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందించింది. రమేష్‌ ఆస్పత్రి అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వ నియమాలను, నిబంధలను పూర్తిగా ఉ

Read More