ధనియాల కషాయం ప్రయత్నించారా?

ధనియాల కషాయం ప్రయత్నించారా?

జలుబు, జ్వరం, దగ్గు లాంటి సమస్యల్ని నివారించాలంటే... మాత్రలే వేసుకోవాలని లేదు. ఈ వైద్యం ప్రయత్నించి చూడండి. సమస్యలు తగ్గుతాయి. దుష్ప్రభావాలూ ఎదురుకా

Read More