ఏడుగురు ప్రవాస అల్లుళ్ల పాస్‌పోర్టులు చించిన తెలంగాణా పోలీసులు

విదేశాల్లో ఉన్నాం.. ఏం చేసినా చెల్లుతుందిలే అని విర్రవీగే కొందరు ప్రవాస అల్లుళ్లకు రాష్ట్ర మహిళా భద్రత విభాగం చెక్‌ పెడుతోంది. పాస్‌పోర్టులు రద్దు చేయ

Read More