అమరావతి రైతులకు ₹15లక్షల70వేల చెక్కు అందజేసిన ప్రవాసాంధ్రులు-Telugu NRIs Donate 15lakhs To Amaravati Farmers Protest

అమరావతి రైతులకు ₹15లక్షల70వేల చెక్కు అందజేసిన ప్రవాసాంధ్రులు

గత 3నెలలుగా అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగించాలని కోరుతూ రైతులు చేపట్టిన ఆందోళనకు అమెరికాకు చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు తమ మద్దతును ప్రకటించారు. ఈ ఉద్యమానికి తమ

Read More