ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు ఆత్మహత్య-నేరవార్తలు

ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు ఆత్మహత్య-నేరవార్తలు

* మండలంలోని చిన్న తయ్యూరులో కుటుంబ కలహాలతో ఒకే కుటుంబంలోని నలుగురు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వివరాలిలా... చిన్న తయ్యూరు గ్రామం లో మునస్వామి కుమారుడు సుధా

Read More