మోసగాళ్ల అస్త్రం…చాట్‌జీపీటీతో ఫ్రాడ్‌జీపీటీ

మోసగాళ్ల అస్త్రం…చాట్‌జీపీటీతో ఫ్రాడ్‌జీపీటీ

చాట్‌ జీపీటీ.. మనిషికంటే వేగంగా ఆలోచిస్తూ సమస్త సమాచారాన్ని క్షణాల్లో సమకూర్చే కృత్రిమ మేధ. కవితలు, కథలే కాదు, కంప్యూటర్‌ ప్రోగాంలు కూడా క్షణాల్లో రాస

Read More