సిలికానాంధ్ర సంజీవనిలో ఉచిత డయాలసిస్ కేంద్రం ప్రారంభం

సిలికానాంధ్ర సంజీవనిలో ఉచిత డయాలసిస్ కేంద్రం ప్రారంభం

తొలి ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని కృష్ణా జిల్లా కూచిపూడిలోని రవిప్రకాష్ సిలికానాంధ్ర సంజీవని ఆసుపత్రిలో శ్రీ సత్యసాయి సంక్షేమ ట్రస్ట్ సహకారంతో ఉచిత డయాలసి

Read More