బిచ్చం వేసింది. లాటరీ తగిలింది.

బిచ్చం వేసింది. లాటరీ తగిలింది.

ఉపాధి లేక‌పోవ‌డంతో న‌లుగురు బిచ్చ‌గాళ్లుగా మారారు. వీరికి రోజూ పొట్ట గ‌డ‌వ‌డ‌మే క‌ష్టంగా ఉండేది. బిచ్చ‌మెత్త‌గా వ‌చ్చిన డ‌బ్బుతో క‌డుపు నింపుకునేవారు.

Read More