కనీస బ్యాలెన్స్ లేదని బ్యాంకులు వసూలు చేసిన సొమ్ము ₹35వేల కోట్లు

కనీస బ్యాలెన్స్ లేదని బ్యాంకులు వసూలు చేసిన సొమ్ము ₹35వేల కోట్లు

వివిధ బ్యాంకులు పలు చార్జీల నిమిత్తం ఐదేళ్ల కాలంలో కస్టమర్ల నుంచి ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేశాయో తెలిసింది. అకౌంట్లలో మినిమమ్ బ్యాలెన్స్‌లు లేకప

Read More