అయిదో పెళ్లికి సిద్ధమయిన అమెరికా ప్రవాసుడు

అయిదో పెళ్లికి సిద్ధమయిన అమెరికా ప్రవాసుడు

గుంటూరు జిల్లాలో నిత్య పెళ్లి కొడుకు వ్యవహారం కలకలంరేపింది. అమెరికాలో ఉంటున్న వ్యక్తి సెలవులపై ఇండియా వచ్చినప్పుడల్లా ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు. క

Read More
Rajini Amrutha Ratham In Guntur - Telugu OffBeat News

అమృతరథాన్ని నడిపే అమ్మకు వందనం

పిడికెడు పొట్ట నింపుకోవడానికి... పట్టెడన్నం చాలు. కానీ దానికోసమే రోజంతా రెక్కలు ముక్కలు చేసుకునే వాళ్లు మాత్రం ఎందరో. అలా తమ దుకాణంలో ఆకలితో పనిచేస్త

Read More