రామయ్య గంట 613కిలోలు

రామయ్య గంట 613కిలోలు

రామమందిరం కోసం తయారు చేసిన 613 కేజీల గంట అయోధ్యకు చేరింది. తమిళనాడు రామేశ్వరం నుంచి 4500 కీమీ ప్రయాణించి ట్రస్టు సభ్యులకు అందజేశారు రాజ్యలక్ష్మి. "బు

Read More