ఇండియాలో పెట్రో మంటలు-వాణిజ్యం

ఇండియాలో పెట్రో మంటలు-వాణిజ్యం

* దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరల మంటలు కొనసాగుతున్నాయి.రెండు రోజుల విరామం తరువాత మంగళవారం పెట్రోల్, డీజిల్ మళ్లీ పరుగందుకున్నాయి.పెట్రోలుపై 25 పైసలు, డీజిల్‌ప

Read More