నేటి  నుండి ఫ్యుకుషిమా అణు వ్యర్థాలు పసిఫిక్‌లోకి విడుదల

నేటి నుండి ఫ్యుకుషిమా అణు వ్యర్థాలు పసిఫిక్‌లోకి విడుదల

జపాన్‌లో భూకంపంతో దెబ్బతిన్న ఫ్యుకుషిమా అణు రియాక్టర్‌ నుంచి వ్యర్థ జలాలను గురువారం నుంచి సముద్రంలోకి విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది.

Read More