శ్రీకాకుళంలో సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్-TNI బులెటిన్

శ్రీకాకుళంలో సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్-TNI బులెటిన్

* శ్రీకాకుళంలో నేటి నుంచి 14 రోజుల పాటు లాక్‌డౌన్ మరింత కఠినతరం. అత్యవసర సరుకులు, మెడికల్ షాపులు మినహా మిగిలిన అన్ని దుకాణాలు మూసివేత..ఉదయం 6 గంటల నుం

Read More