USA - Russia Nuclear Fighter Jets Create Tension In Sky

ఆకాశంలో అమెరికా-రష్యా అణు సంగ్రామం

అణు మహా శక్తులైన రష్యా, అమెరికాల సైన్యాల మధ్య ఇటీవల ఘర్షణ వాతావరణం పెరిగిపోయింది. వారం వ్యవధిలోనే ఈ రెండు దళాలు రెండు సార్లు ముఖాముఖీ తలపడ్డాయి. ఈ రెం

Read More