వచ్చే వారం గడ్డి అన్నారం మార్కెట్ ప్రారంభం

వచ్చే వారం గడ్డి అన్నారం మార్కెట్ ప్రారంభం

కరోనా నేపథ్యంలో గత నెల 12వ తేదీనుంచి మూసివేసిన గడ్డిఅన్నారం పండ్ల మార్కెట్‌ ఎట్టకేళకు సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి పునఃప్రారంభం కానుంది. ఈ మేరకు గడ్డిఅన్న

Read More