చిన్నారుల మానసిక ఎదుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్న సెల్‌ఫోన్లు

చిన్నారుల మానసిక ఎదుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్న సెల్‌ఫోన్లు

తమ చిన్నారులు స్మార్ట్ ఫోన్‌ను ఆపరేట్‌ చేస్తున్నారని సంతోషించే పేరెంట్స్‌ అనారోగ్యాన్ని పంచుతున్నారని తెలుసుకోలేక పోతున్నారు. ఈ విషయం చెబుతోంది మరెవరో

Read More