వినాయక విగ్రహాలకు కరోనా సెగ

వినాయక విగ్రహాలకు కరోనా సెగ

కరోనా మహమ్మారి సృష్టించిన కల్లోలం అన్ని పరిశ్రమలపైన పడింది. పరిశ్రమలు నడవక అనేక మంది ఉపాధి కోల్పోయారు. ఆర్థికంగ ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. తాజాగా కరోనా

Read More