తానా డాలస్ క్రికెట్ పోటీల విజేతలు వీరే

తానా డాలస్ క్రికెట్ పోటీల విజేతలు వీరే

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) డాలస్ స్పోర్ట్స్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మే 28-30 మధ్య క్రికెట్ పోటీలు నిర్వహించారు. 20జట్లు పాల్గొన్న ఈ పోటీల్లో టెక్నీ హైర

Read More