రేపు గంగూలీకి రెండోసారి గుండె సర్జరీ

రేపు గంగూలీకి రెండోసారి గుండె సర్జరీ

ఆస్పత్రి వర్గాల ప్రకారం గంగూలీ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ (ఈసీజీ) నివేదికలో స్వల్ప మార్పులు గుర్తించారని తెలిసింది. వైద్యులు ఆయన ఆరోగ్యాన్ని నిరంతరం పర్యవ

Read More