జర్మన్ అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తలకు రసాయన నోబెల్  - German American Chemistry Scientists Win Nobel 2021

జర్మన్ అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తలకు రసాయన నోబెల్

రసాయన శాస్త్రంలో ప్రతిష్ఠాత్మక నోబెల్‌ బహుమతి ఈ ఏడాది ఇద్దరిని వరించింది. అసిమెట్రిక్‌ ఆర్గానోక్యాటలసిస్‌ను అభివృద్ధి చేసినందుకు గానూ శాస్త్రవేత్తలు బ

Read More