ఇక భారతీయులకు వేగంగా జర్మన్ షెన్‌జెన్ వీసా

ఇక భారతీయులకు వేగంగా జర్మన్ షెన్‌జెన్ వీసా

భారతీయుల కోసం జర్మనీ జారీ చేస్తున్న షెంజెన్‌ వీసా ప్రక్రియ సమయం ఎనిమిది వారాలకు తగ్గించినట్లు జర్మనీ రాయబార కార్యాలయం డిప్యూటీ హెడ్ ఆఫ్‌ మిషన్‌ జార్జ్

Read More