ఘనంగా తానా మాతృదినోత్సవం-TANA 2020 Mothers Day Gets Into Telugu Book Of Records

ఘనంగా తానా మాతృదినోత్సవం

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) అధ్వర్యంలో “మదర్స్ డే 2020 సందర్భంగా అంతర్జాలంలో వర్చువల్ పోటీలు ఘనంగా నిర్వహించారు. తానా మహిళా విభాగ సమన్వయకర్త శిరీ

Read More