డ్రోన్లతో దోమలపై యుద్ధం చేస్తున్న GHMC-tnilive interesting telugu videos - Hyderabad GHMC fighting mosquitoes with drones marut

డ్రోన్లతో దోమలపై యుద్ధం చేస్తున్న GHMC

దోమలు.. ఇవి చూడటానికి చిన్నగానే ఉంటాయి కానీ.. వీటి వల్ల ఎన్నో ప్రమాదకరమైన వ్యాధులు వస్తాయి. డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా లాంటి వ్యాధులు వస్తాయి. అం

Read More