నెయ్యి బాగా తింటే…మేధోసంపత్తి పెరుగుతుంది

నెయ్యి బాగా తింటే…మేధోసంపత్తి పెరుగుతుంది

ఆహార పదార్థంగానే కాదు, నెయ్యిని ఒక ఔషధంంగా వాడుతూ వస్తోంది మన భారతీయ సమాజం. ఎముకల పటిష్ఠతకూ, జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగడానికీ నెయ్యి గొప్పగా తోడ్పడుతుంది.

Read More