తెలంగాణాలో...చెత్తతో విద్యుత్! - GHMC - Electricity from trash - Telugu tech news

తెలంగాణాలో…చెత్తతో విద్యుత్!

గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ నగర చరిత్రలో మరో కలికితురాయి చేరింది. చెత్త నుంచి విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్‌ మంగళవారం ప్రారంభమయింది. దక్షిణ భారతదేశం

Read More