ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడికి లక్షల షేర్ల బహుమతి

ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడికి లక్షల షేర్ల బహుమతి

ఇన్ఫోసిస్‌ సహవ్యవస్థాపకుడు ఎస్‌డీ శిబులాల్‌ 4 లక్షలకు పైగా కంపెనీ షేర్లను బహుమతిగా అందుకున్నారు. వీటితో కలిపి ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో ఉన్న మొత్తం ఇన్ఫోసి

Read More